Laboratuvarda kurulu olan güneş enerjisi kolektör sistemi parabolik çanak yansıtıcı (parabolic trough) kullanmaktadır. Bu parabolik kesitli yansıtıcı fokal çizgi üzerine yerleştirilmiş alıcı bir tüp üstünde doğrusal odaklanmıştır. Sistemde, bir yapı üzerinde birleştirilen ayna ve alıcı kompleksi -ki buna kolektör adı verilmektedir-, güneşin günlük hareketini bir eksen etrafında takip etmektedir; aynalar aracılığı ile cam alıcı tüp üzerine odaklanan konsantre güneş ışınımı, tüpün içinden geçen yağı ısıtmakta, ısıtılan yağ ise çevrimde kullanılacak akışkanı ısıtmak üzere kullanılmaktadır.

Parabolik Çanak Yansıtıcıların yerleştirildiği eksen coğrafi kuzey-güney doğrultusunda olup bu doğrultunun hesaplanması için manyetik kuzey-güney ekseni ile arasındaki zamana bağlı oluşan doğal varyasyon hesaba katılmıştır. Bu eksen boyunca uzanan kolektör grubu ise gerek güneşin zamana bağlı matematiksel konum bilgisi gerek de kolektör üzerinde yer alan güneş sensörü ile belirlediği konuma servo motora bağlı redüktör elemanı vasıtasıyla ulaşmaktadır.

Kolektörün yansıtıcı yüzey alanı 17 metrekare olup, İstanbul’un yıllık güneş ışınımı dataları kullanılarak yapılan çalışmada güneş ışınımının en yoğun olduğu günlerde maksimum 10 KW’lık güç çıkışı olacağı öngörülmüştür. Kolektör, aynalı yüksek yansıtma oranına sahip alüminyum yansıtıcılar ile kaplanmış, alıcı tüp ise taşınım ile gerçekleşecek ısı kaybını minimuma indirmek amacıyla cam ile kaplanmıştır.